आ .ब ०७६/७७ मा अन्तर सरकारी वितिय हस्तान्तरण अन्तरगत वित्तीय समानीकरण अनुदान रु १६ करोड १७ लाख , सशर्त अनुदान तर्फ रु १९ करोड ५७ लाख , संघीय सरकारबाट राजस्व बाड फाड मार्फत रु ११ करोड ९५ लाख , प्रदेश सरकार बाट राजस्व बाडफाडमा रु ९६ लाख ४० हजार, प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरणमा रु.७८ लाख ५५ हजार,प्रदेश सरकारबाट शसर्त अनुदानमा रु १ करोड ५० लाख र आन्तरिक श्रोतसमेतको ३ करोड ३१ लाख १३ हजार १ सय ४४ समेत गरि जम्मा नगरसभामा अनुमानित रु.७८ करोड ५५ लाख ८ हजार १ सय ४४ वरावरको वजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।

निति तथा कार्यक्रम मार्फत रतुवामाई नगरलाई पूर्वाधार विकास,कृषि,विद्युत, पर्यटन ,शिक्षा,स्वस्थ्य,युवा स्वरोजगार ,शहरी पूर्वाधार,सूचना सञ्चार, उद्योग व्यपार, विपद व्यस्थापन लक्षित वर्गको कार्यक्रममा विनियोजन गर्दै समग्र रतुवामाईको समृद्धिको लक्ष निति तथा कार्यक्रमले लिएको छ । नगर सभामा सदस्यहरुले निति तथा कार्यक्रममा सुझाव तथा धारणाहरु पेशगरेका थिए । सभाध्यक्ष नगर प्रमुख रविन राईले निति तथा कार्यक्रम माथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनु भएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया