मदन अधिकारी / प्रकाशपुर देश भरका स्थानीय निकायमा जस्तै प्रदेश नं. १ को सुनसरी जिल्लामा सबै स्थानीय निकायमा सूचना प्रविधि अधिकृतहरु कार्यरत छन् | स्थानीय तहलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउने उदेश्यले नियुक्त भएका सू. प्र. अ. हरुले आफु कार्यरत स्थानीय निकायमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै आफु कार्यरत स्थानीय तहलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउन सूचना प्रविधिको विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आई रहेका छन् | यसै सन्दर्भमा मिति २०७५/५/३० गते शनिबारको दिन सुनसरी जिल्लाका १२ वटै स्थानीय तहमा कार्यरत सूचना प्रविधि अधिकृतहरुको प्रथम भेलाले सुनसरी जिल्लालाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउन देहाय बमोजिमको कार्य योजना पारित गरेको छ। देहाय: १. इनरुवा नगरपालिकाका सू.प्र.अ. ई. निरज पोखरेल संयोजक र अन्य ११ जना सू.प्र.अ. सदस्य रहने गरि कार्य समिति बनाउने निर्णय गरियो। २. केन्द्र र प्रदेश सरकार संग समन्वय गरि निविन्तम प्रविधिको प्रयोगलाई निरन्तरता दिने र स्थानीय तहहरु बीच आवश्यक समन्वय गरि सिकाई तथा भोगाई आदान प्रदान गर्ने निर्णय गरियो। ३. सुनसरी जिल्लालाई प्रविधि मैत्री बनाउन अबलम्बन गर्नु पर्ने आवश्यक न्युनतम मापदण्ड तयार गर्न सबै स्थानीय तहमा सुझाव संकलन गर्ने र उक्त सुझाव उपर प्रमुख, उप-प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्युहरु संग छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरियो। ४. प्रत्येक महिनाको अन्तिम शुक्रबार कार्य समितिको बैठक अनिवार्य बस्ने निर्णय गरियो। साथै अन्य सरोकारवालाहरु संगको समन्वयमा जिल्लालाई सूचना प्राविध मैत्री क्षेत्रको विकास गर्दै देशको नमुना जिल्लाको रुपमा विकास गर्ने प्रयास रहेको भेलामा सहभागी सू. प्र. अ. हरुले बताएका छन् |

तपाईको प्रतिक्रिया