श्रीकृष्ण जन्मास्टमी को पावन अबसर मा विश्व को ठूलो गाई को प्रतिमा सिलान्यास गरीने भएको । सुन्दरहरैचा ५ मोरङ्गमा रहेको नयाँवृन्दावन गौसालामा गाई को प्रतिमा निमार्णको काम सिलान्यास बाट हुन लागेको हो ।  

तपाईको प्रतिक्रिया