काठमाडौं । त्रि.बि सभा तथा कार्यकारी परिसदको सचिबलायाले जन प्रशासन क्यामपसमा स्वबियुको पहलमा एम.पी.ए को शुल्क घटेको छ  । त्रि.बि सभा तथा कार्यकारी परिसदको सचिबलायाले जन प्रशासन क्यामपसको स्वबियुको पहलमा स्नातकोत्तर मा बढाइएको परीक्षा सुल्क फीर्ता लिएको हो ।

प्रति सिमेस्टर प्रति बिद्यार्थी रु २५००० शूल्कलाई घटाएर १५००० बनाउने निर्णय गरेको छ । सम्पुर्ण मा फारम नया सुल्क अनुसार भर्न र पहिला भरिसकेका हरुले अतिरिक्त तिरेको रकम असार मसान्त भीत्रमा फीर्ता लिन अनुरोध छ।

तपाईको प्रतिक्रिया