इटहरी २ मा सञ्चालन गरीएकाे भैसी सुन्दरी प्रतियाेगिता भएकाे छ । यसले कृषकलाइ भैसी पालन प्रति प्राेत्साहन गने अायाेगकले जानकारी दिए । प्रथम भैसीलाइ ११००० पुरस्कार दितियलाइ ५००० पुरस्कार रहेकाे छ भने तृतिय लाइ ३००० पुरस्कार रहेकाे छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया