प्रदेश १ को राजधानी इटहरी बन्ने आधारहरु

१. सुरक्षा र सुशासन को बलियो अाधार ईटहरी ★ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अायोग को पुर्व क्षेत्रिय कार्यलय पनि ईटहरी मै छ । हिजो मात्र भवन उद्घाटन भयो । ★ नेपाली शेना को पुर्वी पृतना पनि ईटहरी मै छ । ★ सशस्त्र प्रहरी को पुर्व क्षेत्रिय कार्यालय ईटहरी मै छ । ★ दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी को पुर्व क्षेत्रिय कार्यलय ईटहरी मै छ । ★ पुर्व क्षेत्रिय ट्रा.प.का. पनि ईटहरी मै छ । ★ राजश्व अनु...